ผนึก ผอ. ครู ศน. จัดทำ E.S.O./M.S.O.
มุ่งสร้างมาตรฐานการศึกษา “ดี เก่ง สุข"
 


               หลังจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำโดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.เขต ได้ประกาศเอาจริงในการเดินหน้าจัดทำ Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ปีการศึกษา 2558-2559) เพื่อประกาศเป็นปีแห่งการวัดผลเข้มแข็งติดต่อกัน 2 ปี โดยได้นำทัพศึกษานิเทศก์ทุกคนระดมสมองจัดทำ Roadmap อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายนที่ผ่านมาแล้วนั้น ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท สพป.ปราจีนบุรี เขต 2โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานคุณธรรมด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน E.S.O. (Educational Standard Management System and Outcomes) /M.S.O. (Moral Standard Management System and Outcomes) เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันจัดทำมาตรฐาน E.S.O./M.S.O. ให้สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพภายในด้วยระบบมาตรฐาน E.S.O./M.S.O. ทั้งนี้ เนื่องจากระบบประกันคุณภาพภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างหลักประกันให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ในสถานศึกษา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน และมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญคือผู้เรียน “ดี เก่ง สุข” โดยการประชุมดังกล่าว มีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รอง ผอ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจาก 12 เขตคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมระดมสมองอย่างเข้มข้น จากนี้ไป สพป.ปจ.2 จะมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนตาม Roadmap เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย/มาตรฐานเดียวกัน ด้วย E.S.O./M.S.O. อย่างยั่งยืนค่ะ
          ระบบประกันคุณภาพภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างหลักประกันให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ในสถานศึกษา
          
 

ข่าวย่อย
          มนัญญา สมหนองบัว ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 443 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 161239 ครั้ง Your IP Address is 54.158.167.59
          ผอ.เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานE.S.O./M.S.O.เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน และมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญคือผู้เรียน “ดี เก่ง สุข”
 


          

 
          
           คณะกรรมการฯ ต่างร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเข้มข้น

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558
ผอ.เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานE.S.O./M.S.O.เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน และมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญคือผู้เรียน “ดี เก่ง สุข”
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะรอง ผอ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมประกาศเป็น "ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง" ระดมสมองศึกษานิเทศก์ทุกคนจัดทำ Roadmap อย่างเข้มข้น
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การสอบ ณ สนามสอบฯ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
เขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 เปิดค่ายอบรมฯ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านสำพันตา มีนักเรียนชั้น ป.3 – ป.5 จาก 11 โรงเรียนในเขตคุณภาพฯ เข้าร่วมการอบรม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.เขต 2 ชื่นชม และขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกโรงเรียนที่ร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET ได้เป็นผลสำเร็จ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558
ชาวปราจีน 2 รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ในการปรับกระบวนทัศน์ครูทั้งเขตฯ และร่วมประกาศแนวทาง "รวมใจสู้ กู้ O-NET"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมกิจกรรมวิชาการของนักเรียน ร.ร.บ่อทองวิทยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมกิจกรรมวิชาการของนักเรียน
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/45 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า