สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 


               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 แทนตำแหน่งว่าง โดยผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 56 คน และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 3 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ซึ่งคณะกรรมการคณะต่างๆ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นผลดีต่อทางราชการ
          
          
 

ข่าวย่อย
          มนัญญา สมหนองบัว ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 366 วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 99019 ครั้ง Your IP Address is 23.20.63.27
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
คณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เข้าประเมินคัดเลือกโรงเรียนพระราชทาน และนักเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านขุนศรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/ 2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
คณะจาก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 กันยายน 2557
นายอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนต่างๆ ในเขตคุรภาพนาดี 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557
นายสายนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 บูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรี โฮม ปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/38 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า