ผอ. เขต 2 ย้ำคุมเข้มการสอบครูผู้ช่วย
ตามมาตรการขั้นสูงสุด
 


               เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และ 1 มีนาคม 2558 ณ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ผอ. เขต ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดหลัก 3 ป คือ โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริตและให้มีความรอบคอบ ระมัดระวัง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ขอให้กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการอย่างสูงสุด โดยการสอบครั้งนี้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ยังคงปฏิบัติตามมาตรการขั้นสูงสุดเช่นเดียวกับการดำเนินการสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านมา อาทิ การจัดเตรียมห้องมั่นคง เพื่อเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งหมด ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งในห้องมั่นคงและบริเวณโดยรอบ แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยห้องมั่นคง เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานได้มอบซองบรรจุผลคะแนนการประเมินฯ เข้าเก็บรักษาในห้องมั่นคงเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สพฐ. ได้ส่งคณะติดตามดูแลความเรียบร้อยก่อนล่วงหน้า นำโดยนายธวัชชัย วันวรกิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ซึ่งจะมาสังเกตการณ์ตลอดกระบวนการจัดการสอบฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และ 1 มีนาคม 2558 อีกด้วย ทั้งนี้ การสอบดังกล่าวมีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 52 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่มวิชา ผู้เข้าสอบกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย 9 คน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 5 คน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 19 คน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 15 คน กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 คน และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน .
          
           นายธวัชชัย วันวรกิจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. นำคณะติดตามดูแลความเรียบร้อยก่อนล่วงหน้า เข้าตรวจเยี่ยม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 

ข่าวย่อย
          นวพร เอกตะคุ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 431 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน
จำนวนผู้ชม 142668 ครั้ง Your IP Address is 54.163.106.31
          คณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานได้มอบซองบรรจุผลคะแนนการประเมินฯ ให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจห้องมั่นคงเพื่อเข้าเก็บรักษาในห้องมั่นคงเป็นที่เรียบร้อย
 


          

 
           นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เน้นย้ำให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก 3 ป คือ โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริตและให้มีความรอบคอบ ระมัดระวัง ตลอดจนมีความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการอย่างสูงสุด
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานได้มอบซองบรรจุผลคะแนนการประเมินฯ ให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจห้องมั่นคงเพื่อเข้าเก็บรักษาในห้องมั่นคงเป็นที่เรียบร้อย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ผอ.เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีจุดมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ให้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และสร้างการมีงานทำ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ผอ. เขต 2 ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ขอให้พยายามทำข้อสอบและมีความพร้อมในการเข้าสู่สนามสอบอย่างเต็มที่
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2558
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ผอ.เขต 2 เข้าเยี่ยมคณะครู และนักเรียน ร.ร.บ้านเขาถ้ำ ให้กำลังใจสู้ศึก NT
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการตรวจค้นผู้เข้าสอบ ดำเนินการตรวจค้นผู้เข้าสอบทุกคนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ผู้เข้าสอบทุกคน ถอดเสื้อคลุม ถุงเท้า รองเท้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรการขั้นสูงสุด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เน้นย้ำให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางการอย่างสูงสุด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ร.ร.บ้านเขากระแต นำโดย ผอ.ร.ร. รวมพลังขอเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ศึก NT
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ นำคณะครู และนักเรียน แสดงพลังตามแนวทาง "รวมใจสู้ กู้ NT"
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/44 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า