ร.ร.บ้านหินเทิน เฮ!!ประเดิมอ่านออกยกชั้น
ป.1-ป.3 แห่งแรกของเขตพื้นที่ฯ
 


               เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนกิจกรรมอ่านออกยกชั้น เข้าประเมินการอ่านของโรงเรียนบ้านหินเทิน โดยผลการประเมินเป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมการอ่านออกยกชั้นทั้งหมด ซึ่งครูประจำชั้นทั้ง 3 ได้แก่ นางรัฒดา ภิลัยวัลย์ ครูผู้สอนชั้นป.1 นางลาวัณย์ สุรเชษฐพงษ์ ครูผู้สอนชั้นป.2 และนางสุดใจ เดชดำรง ครูผู้สอนชั้นป.3 ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูความสามารถ และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป นับเป็นครั้งแรกของเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนอ่านออกยกชั้นทั้ง 3 ชั้น(ป.1-ป.3) โดยโรงเรียนบ้านหินเทินภายใต้การกำกับดูแลของนายชอบ ปิ่นทะเล ผอ.โรงเรียนบ้านหินเทิน ซึ่งจะเป็นคนแรก ใน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ที่ได้รับเกียรติบัตรตามโครงการผอ.ป.3 โดยกล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จของครูและนักเรียน ดีใจที่ความมุ่งมั่นของครูและนักเรียนทำให้การประเมินครั้งนี้ประสบความสำเร็จ แสดงให้เห็นได้ชัดว่าการฝึกฝนของคณะครูมีผลทำให้พัฒนาการของเด็กเป็นไปทางที่ดี จากเด็กที่ไม่สามารถอ่านออกได้คล่อง กลายเป็นเด็กที่สามารถอ่านออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของทาง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดยทั้งครูและนักเรียนต่างดีใจและมีความสุขอย่างมากที่สามารถทำได้ สำหรับการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโดยยึดถือหลักที่ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ให้ไว้ โดยการสร้างความตระหนักและเชื่อมั่นให้กับเด็ก ว่าเด็กสามารถทำได้เพื่อสร้างความมุ่งมั่นและตั้งใจ เป็นกำลังใจให้เด็กประสบความสำเร็จ และที่สำคัญคือการวางแผน การทำงานของคณะครูผู้สอนและทีมวิชาการตามนโยบายของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมประเมินและติดตามการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่เด็กกลุ่มดาวรุ่งซึ่งมีความใกล้ชิดด้วยตนเองและทดสอบด้วยตัวเองเพื่อหาข้อบกพร่องของเด็กแต่ละคน และแจ้งปัญหาดังกล่าวให้คณะครูที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาข้อบกพร่องดังกล่าวต่อไป ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทำให้การประเมินในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายนี้มีข้อคิดจากท่าน ผอ.ชอบ ปิ่นทะเล ฝากถึงคุณครูทุกท่าน “เด็กเปรียบเสมือนเพชรที่ต้องการเจียระไน อาจจะยากง่ายต่างกันไป ขอให้มีความอดทนกับการทำงาน ความตั้งใจจะทำให้เพชรเม็ดนั้น เป็นเพชรที่สวยงามในที่สุด” ขอให้มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นและผลสำเร็จจะตามมา ในขณะเดียวกันก็เป็นที่น่ายินดีกับโรงเรียนบ้านปราสาท ที่ผ่านการประเมินการอ่านออกยกชั้นในชั้น ป.3 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สอนโดยนางสมหมาย พงษ์พานิช ครูผู้สอนชั้นป.3 ภายใต้การกำกับดูแลของนายฉัตรชัย มานะกิจ ผอ.โรงเรียนบ้านปราสาท เป็นที่ภาคภูมิใจของนักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน
          ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเกียรติบัตรอ่านออกยกชั้น ร.ร.บ้านหินเทิน
           อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผอ.ร.ร. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทที่ผ่านการประเมินอ่านออกยกชั้น ป.3
 

ข่าวย่อย
          ศุภฤกษ์ สุขสำราญ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 494 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 206108 ครั้ง Your IP Address is 54.196.243.192
          ความภาคภูมิใจของผอ.ร.ร. คณะครูและนักเรียนที่สามารถประเดิมอ่านออกยกชั้น ป.1-ป.3 เป็นโรงเรียนแรกของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 


          

 
           บรรยากาศการรับเกียรติบัตรเชิดชูความสามารถและความตั้งใจของครู
           อีกหนึ่งความสำเร็จของคุณครู ผู้ดึงความสามารถของเด็กจนเป็นผลสำเร็จในการประเมินครั้งนี้

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ความภาคภูมิใจของผอ.ร.ร. คณะครูและนักเรียนที่สามารถประเดิมอ่านออกยกชั้น ป.1-ป.3 เป็นโรงเรียนแรกของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผิตสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 27 มกราคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสอนติวเตอร์ในโครงการพัฒนาเขตคุณภาพการศึกษา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
คณะศึกษาดูงานจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมถ่ายภาพกับคณะบุคลากรของสพป.อุบลราชธานี เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
นายสมพงศ์ ชินสร้อย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นำกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นครู และยืนยันในอุดมการณ์วิชาชีพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2559
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 6 มกราคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558
การดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนอ่านเชิงประจักษ์ ฯ และบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าประชุม
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/50 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า