ปราจีน 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา
 


               เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับเกียรติจากนายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธาน การอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง สร้างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวน 214 คน โดยมี ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการ สพฐ. และนางเพ็ญนภา แก้วเขียว ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้เข้ารับการอบรม
          ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการ สพฐ.วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม
           วิทยากรให้ความรู้โดย นางเพ็ญนภา แก้วเขียว ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

ข่าวย่อย
          ศุภฤกษ์ สุขสำราญ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 547 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 326875 ครั้ง Your IP Address is 54.161.219.254
          นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา
 


          

 
          
           บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ภายใต้ชื่อ “Joy to the world the lord is come : Let Earth Receive Her King” ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำทีมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ออกกำลังกายกันอย่างแข็งขัน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบรรยายพิเศษสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
สพป.ปราจีนบุรี และโรงเรียนในสังกัดต่างน้อมนำแนวพระราชดำรัสฯ ที่ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นแนวประพฤติปฏิบัติตน และเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ครู นักเรียน และประชาชน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธี “รวมพลังแห่งความภักดี”
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมการประกวดและแข่งขัน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93 (บ้านลาดตะเคียน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 189 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประธานในพิธี กล่าวแสดงความไว้อาลัย และนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/56 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า