โรงเรียนในปราจีน เขต 2 รวมใจภักดิ์
น้อมนำ “คำสอนของพ่อ” สู่การปฏิบัติ
 


               ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความโศกเศร้าเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงมีพระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณ ต่ออาณาประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้ เพื่อเป็นการเจริญรอยตาม “คำสอนของพ่อ” โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ร่วมกันอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสฯ ที่ได้พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน และประชาชนได้ทราบและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไป
          
           โรงเรียนต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสต่างๆ ไปประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สังคมและประเทศชาติ
 

ข่าวย่อย
          ศุภฤกษ์ สุขสำราญ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 543 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 322119 ครั้ง Your IP Address is 54.166.112.64
          สพป.ปราจีนบุรี และโรงเรียนในสังกัดต่างน้อมนำแนวพระราชดำรัสฯ ที่ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นแนวประพฤติปฏิบัติตน และเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ครู นักเรียน และประชาชน
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
สพป.ปราจีนบุรี และโรงเรียนในสังกัดต่างน้อมนำแนวพระราชดำรัสฯ ที่ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นแนวประพฤติปฏิบัติตน และเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ครู นักเรียน และประชาชน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธี “รวมพลังแห่งความภักดี”
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมการประกวดและแข่งขัน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93 (บ้านลาดตะเคียน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 189 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประธานในพิธี กล่าวแสดงความไว้อาลัย และนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559
คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง ณ สนามหลวง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันที่ 27 และ 29 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เชิญครูที่ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO conference สำหรับครูประถม วันที่ 27 ตุลาคม 2559 และวันที่ 29 ตุลาคม 2559 สำหรับครูป.1-ป.3 ของโรงเรียนประชารัฐ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสง่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ต.บางบริบูรณ์ โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/55 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า