กบินทร์ 3 จับมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผอ.เขตรุดติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 


               เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ร.ร.วัดใหม่พรหมสุวรรณ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 เพื่อให้ผู้บริหาร และคณะครูในเขตคุณภาพฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือบูรณาการเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ผอ. เขต 2 ได้กล่าวชื่นชม ผู้บริหารและคณะครูที่ได้ร่วมมือกัน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง “เขตคุณภาพการศึกษา” เป็น 1 สมอง ใน ESA 42 Model ซึ่งเป็น 1 ใน 5 วาระของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้บริหาร-คณะครูในเขตคุณภาพ เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นเฟืองที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้ประสบความสำเร็จ ในการนี้ ผอ.เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ ร.ร. ในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 ที่ชนะการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558 จากนั้นได้เดินทางไปยัง ร.ร.บ้านท่าอุดม เพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานของ ร.ร.นำร่อง ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยได้ประชุม ผอ.ร.ร. และครู ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค ในโอกาสนี้ ผอ.เขต ได้ให้กำลังใจ และกล่าวชื่นชม ผอ.ร.ร. และคณะครู ร.ร.บ้านท่าอุดม ที่มีการวางแผนดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และให้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมกับคณะครูด้วยว่า ให้ยึดหลักสำคัญคือนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และได้สาระ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดให้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ “ครูทำได้ นักเรียนได้ทำ ทำแล้วมีความสุขทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง” จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายฯ
          ผอ.เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ ร.ร.ในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 ที่ชนะการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558
           กิจกรรมตามนโยบายฯ ต้องยึดหลัก “ครูทำได้ นักเรียนได้ทำ ทำแล้วมีความสุขทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง”
 

ข่าวย่อย
          มนัญญา สมหนองบัว ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 481 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 193849 ครั้ง Your IP Address is 54.226.32.234
          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3
 


          

 
           “เขตคุณภาพการศึกษา” เป็น 1 สมอง ใน ESA 42 Model ซึ่งเป็น 1 ใน 5 วาระของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
           ผอ.เขต ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานของ ร.ร.นำร่อง ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ร.ร.บ้านท่าอุดม

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ผอ.เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้กับนางอาจารี อ้อนคำภา เป็นครูประจำชั้น
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ผอ.เขต 2 ให้ผู้สมัคร อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง (กลุ่มผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 5 คน กล่าวแสดงวิสัยทัศน์
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้กล่าวชื่นชม ยินดี และให้โอวาทในการทำงานกับครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ทั้ง 17 คน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการรับชมการถ่ายทอดสดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.เขต 2 และคณะกรรมการ ส่งกระดาษคำตอบและข้อสอบให้กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฯ ที่ออกข้อสอบ โดยทุกขั้นตอน เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดทุจริต
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558
คณะศึกษานิเทศก์ประจำเขตคุณภาพที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการสอบ และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.เขต 2 กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 52 ท่าน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
นายพิชัยยุทธ์ ศรีฉ่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ร.ร.ในพื้นที่รับผิดชอบ และประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/49 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า