ปราจีน 2 จัดอบรมโปรแกรมThai School Lunch
เพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
 


               เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายให้ความรู้และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ การดำเนินการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และครู ได้ทราบแนวทางของนโยบายในการดำเนินงานด้านอาหารกลางวัน และเพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch จากนั้นวิทยากรจาก ร.พ.กบินทร์บุรี นางสาวละออง สาลีพวง โภชนาการชำนาญงาน ได้บรรยายให้ความรู้ด้านโภชนาการ และความสำคัญของคุณค่าทางอาหารกับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและความสำคัญของอาหารในแต่ละมื้อ ในช่วงบ่าย วิทยากรจากโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ นางสาวสุภาพร ไผโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ และวิทยากรร่วมจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93 (บ้านลาดเจริญ) นางธัญนาฏ แพนลา ครูชำนาญการพิเศษ ได้ให้ความรู้และแนะนำการใช้งานโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai School Lunch การกรอกข้อมูลรวมทั้งการคำนวณคุณค่าทางอาหารและการจัดการอาหารกลางวันในแต่ละมื้อ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าว โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งการอบรมฯในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 226 คน
          นางสาวละออง สาลีพวง โภชนาการชำนาญงาน จาก ร.พ.กบินทร์บุรี วิทยากรให้ความรู้ด้านคุณค่าอาหารและโภชนาการ
           นางสาวสุภาพร ไผโพธิ์ วิทยากรจากโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Thai School Lunch พร้อมแนะขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว
 

ข่าวย่อย
          ศุภฤกษ์ สุขสำราญ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 517 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 272591 ครั้ง Your IP Address is 54.166.170.173
          นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมการใช้โปรแกรม Thai School Lunch ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 


          

 
           บรรยากาศการอบรมการใช้โปรแกรม เป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีคณะกรรมการจากเขตพื้นที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
           นางธัญนาฏ แพนลา วิทยากรจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93 (บ้านลาดเจริญ) คอยดูแลช่วยเหลือการเข้าใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นอย่างดี

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมการใช้โปรแกรม Thai School Lunch ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับ คณะติดตามจาก สพฐ ในการติดตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสังเกตการณ์ การอบรมวิทยากรครู ค. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
การประชุมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญฯ ณ ห้องประชุมอำเภอกบินทร์บุรี โดยมีนายสมชาย ชำนิ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward design)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญและSmart trainer ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านพระปรง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
บรรยากาศการประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93(บ้านลาดตะเคียน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมผู้ประเมินภายในระบบมาตรฐานการศึกษา E.S.O./M.S.O.
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากร บูชาพระรัตนตรัย เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/53 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า