ปราจีน 2จัดกิจกรรม ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝันปี 2
ให้โอกาสเวทีกำลังใจ เด็กกลุ่มหัวปานกลาง
 


               โครงการดังกล่าวนี้มุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการเปิดเวทีการแข่งขันให้โอกาสกับเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมาย ภายใต้การให้กำลังใจของผู้บริหารและครูอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตัวเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาคกัน การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 1,620 คน ในงานได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติที่เห็นผล การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเด็กดาวรุ่ง ที่ได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนและเขตคุณภาพ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากเด็ก ๆ ที่รู้สึกภาคภูมิใจกับโอกาสที่ได้รับ นับเป็นเวทีที่ให้โอกาสและกำลังใจกับเด็กกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปานกลางอย่างแท้จริง ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากประธานเขตคุณภาพ ผู้บริหาร ครู ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) คณะครูและบุคลากร นักเรียน ที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 556 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 337877 ครั้ง Your IP Address is 54.81.208.173
          เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดดำเนินโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี
 


          

 
           ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดผลงานของโรงเรียนต้นแบบ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรร.บ้านโนนสูง , โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต จาก รร.ไทยรัฐวิทยา 93ฯ , โรงเรียนคุณธรรมจากรร.บ้านเขาไม้แก้ว , มาตรฐานการศึกษาด้านการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของงาน (E.S.O) จากรร.มารีวิทยากบินทร์บุรี และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)จากรร.บ้านพระปรง
           บรรยากาศการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) จากรร.บ่อทองวิทยา , กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากรร.บ้านหนองศรีวิชัย , การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่จากรร.บ้านบุพราหมณ์ , กิจกรรมการสอนโดยใช้ DLTV จากรร.บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ , กิจกรรมอ่านออกยกชั้นจากรร.วัดหาดสูง , กิจกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์จากรร.บ้านหนองสองห้อง และการนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้จาก ศน.สมคิด กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นต้น

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดดำเนินโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจคณะกรรมการฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลแห่งชาติ(O-Net)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมยืนสงบนิ่งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียน ในโครงการติวเข้ม O-Net เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
นายนภดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ประธานในพิธีพร้อมด้วยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
บรรยากาศยามเช้า นายพงษ์พิศาลชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/57 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า