ปราจีน 2 ติวเข้ม
โรงเรียนนำร่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 


               เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดติวเข้มโรงเรียนนำร่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน 66 โรงเรียน ได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธาน และเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าอบรม นายพงษ์พิศาล ชินสำราญได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้และบทบาทของผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้สอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวางแผนกำหนดช่วงเวลาและกิจกรรมอย่างชัดเจน จัดกิจกรรมที่เลื่อนไหลมีชีวิตชีวาสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของครูและนักเรียน มีความ ท้าทาย หลากหลายกิจกรรม และที่สำคัญครูต้องเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนขณะที่ศึกษานิเทศก์ Smart Trainer ได้เน้นย้ำจุดมุ่งหมายของการสอน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ - ด้านพุทธพิสัย(Cognitive Domains) คือ การเรียนรู้ ทางด้านความรู้ความคิด การแก้ปัญหา เป็นพฤติกรรมด้านสมองเกี่ยวกับสติปัญญา ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนนำไปสู่การประเมินค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ด้านจิตพิสัย(Affective Domains) คือ พฤติกรรมด้านจิตใจ การรับรู้ความรู้สึก ความซาบซึ้งเกิดการตอบสนอง ทัศนคติ ความเชื่อและคุณธรรม - ด้านทักษะพิสัย(Psychomotor Domains) คือ พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรง พฤติกรรมด้านนี้จะเห็นได้จากของการปฏิบัติที่แสดงออกมาให้เห็น โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะที่เกิดว่ามีมากน้อยเพียงใด การอบรมครั้งนี้ เน้นให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาร่วมกันอย่างชัดเจน ร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป
          บรรยากาศการติวเข้มโรงเรียนนำร่อง จำนวน 66 โรงเรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
           การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ จากนายสมพงศ์ ชินสร้อย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

ข่าวย่อย
          ศุภฤกษ์ สุขสำราญ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 512 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 266026 ครั้ง Your IP Address is 54.161.31.219
          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
 


          

 
          
           คณะศึกษานิเทศก์ Smart Trainer เน้นย้ำจุดมุ่งหมายของการสอน เพื่อให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญและSmart trainer ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านพระปรง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
บรรยากาศการประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93(บ้านลาดตะเคียน)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมผู้ประเมินภายในระบบมาตรฐานการศึกษา E.S.O./M.S.O.
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากร บูชาพระรัตนตรัย เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
ภาพแห่งความยินดี ที่สามารถผ่านการประเมินไปได้ในครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559
เยี่ยมยอด โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ผ่านการประเมินการอ่านออกยกชั้น ป.1 - ป.3 ได้สำเร็จ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559
โรงเรียนบ้านหนองปรือ และโรงเรียนบ้านคลองร่วม รับใบประกาศหลังผ่านการประเมินการอ่านออกยกชั้น ป.1- ป.3 เป็นอันดับที่ 23และ24 ของเขตพื้นที่
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
โรงเรียนบ้านวังบัวทอง โรงเรียนบ้านโนนสูงและโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างจูงมือกันผ่านการประเมินการอ่านออกยกชั้นตามนโยบาย ผอ.ป.3 เป็นอันดับที่ 10 , 11 และ 12 ของเขตพื้นที่
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะกรรมการกลางตรวจรับข้อสอบ ซึ่งการดำเนินการรับข้อสอบเป็นไปอย่างเข้มงวด
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/52 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า