ผอ.เขต 2 รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 


               เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพระราชทาน 10 ณ ร.ร.บ้านย่านนางวิ่ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในโอกาสนี้นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดร. รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 7 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรอรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย
          
          
 

ข่าวย่อย
          ภาพ วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สพม.7 ข่าว มนัญญา สมหนองบัว

 


ฉบับที่ 438 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 155300 ครั้ง Your IP Address is 54.163.74.238
          ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 


          

 
           นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรอรับเสด็จฯ
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.เขต 2 ชื่นชม และขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกโรงเรียนที่ร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET ได้เป็นผลสำเร็จ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558
ชาวปราจีน 2 รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ในการปรับกระบวนทัศน์ครูทั้งเขตฯ และร่วมประกาศแนวทาง "รวมใจสู้ กู้ O-NET"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมกิจกรรมวิชาการของนักเรียน ร.ร.บ่อทองวิทยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมกิจกรรมวิชาการของนักเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนชั้น ป.1-ป.3 ร.ร.บ่อทองวิทยา พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการพัฒนาการเรียนการสอน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบรับมอบข้อสอบจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้จัดทำข้อสอบ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานได้มอบซองบรรจุผลคะแนนการประเมินฯ ให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจห้องมั่นคงเพื่อเข้าเก็บรักษาในห้องมั่นคงเป็นที่เรียบร้อย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ผอ.เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีจุดมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ให้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และสร้างการมีงานทำ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/45 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า