ปราจีน 2 จัดประชุมกำหนดแนวทาง
วางแผนบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
 


               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดประชุมวางแผนบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี การประชุมครั้งนี้เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และดำเนินการกรอกแบบสำรวจข้อมูล เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ซึ่งการดำเนินการประชุมดังกล่าวมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 113 โรงเรียน การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการร่วมมือจากผู้เข้ารับการประชุมเป็นอย่างดี
          นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บรรยายชี้แจงเป้าหมายการดำเนินโครงการพร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
           เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม ให้การดูแลผู้เข้ารับการอบรม พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ
 

ข่าวย่อย
          ศุภฤกษ์ สุขสำราญ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 529 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 304694 ครั้ง Your IP Address is 54.196.49.210
          นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี การประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
 


          

 
          
           การดำเนินการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรืนเรียบร้อย

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี การประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับ - ส่งหนังสือราชการ โปรแกรม AMSS++
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากรสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ประธานเปิดการอบรมโครงการ "ตบมือข้างเดียวไม่ดัง" ปีที่ 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการครูปองพัฒนาครู ปี 2559
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/54 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า