ปราจีน2ชูวาระเขตพื้นที่สีขาวรับการติดตาม
การขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 


               เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร ได้ต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิงประจักษ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย 1.นางสาวเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ 2.นางพัชรากร มณีวงศ์ 3.นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา ในการนี้ คณะติดตามได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินการติดตาม พร้อมให้คำแนะนำแก่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การติดตามผลการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับวาระเขตพื้นที่สีขาวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ซึ่งใช้หลัก 3ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริต เป็นแนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำ ทำให้เขตพื้นที่ฯมีระบบป้องกันและตรวจสอบอย่างรัดกุม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความเชื่อมั่นศรัทธาในฐานะองค์กรใสสะอาดมาโดยตลอด
          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กล่าวแนะนำการดำเนินการและหลักการดำเนินการของเขตพื้นที่การศึกษาฯ อันสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
           คณะติดตามได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินการแก่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ข่าวย่อย
          ศุภฤกษ์ สุขสำราญ ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 523 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 300648 ครั้ง Your IP Address is 54.146.10.1
          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 


          

 
          
           บรรยากาศระหว่างการประชุม เป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการครูปองพัฒนาครู ปี 2559
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนายปรีชา พุตฉาย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตุประสงค์ในการประชุมฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมการใช้โปรแกรม Thai School Lunch ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับ คณะติดตามจาก สพฐ ในการติดตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสังเกตการณ์ การอบรมวิทยากรครู ค. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
การประชุมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญฯ ณ ห้องประชุมอำเภอกบินทร์บุรี โดยมีนายสมชาย ชำนิ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธาน
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/53 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า