ชมรมวิชาการเดินหน้ากิจกรรมต่อเนื่อง
แสดงผลงานครูต้นแบบ-จัดทำคลังข้อสอบ
 


               กิจกรรมที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสู่ความสำเร็จตาม Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558-2559 คือกิจกรรมชมรมวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยมีหลักการของชมรมวิชาการคือ Share หมายถึง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ Care หมายถึง มีความรัก จริงใจ ศรัทธาต่อวิชาชีพและองค์กรอย่างมั่นคง และ Communicate หมายถึง มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกชมรมหลากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาแต่ละชมรมได้ออกสตาร์ทกิจกรรม และจัดประชุมสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดชมรมต่างๆ ก็ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยชมรมศิลปะได้ประชุมปฏิบัติการทำคลังข้อสอบ ณ ร.ร.บรรหารวิทยา ขณะที่ชมรมคณิตศาสตร์ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูต้นแบบและครูที่มีผลงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านสำพันตา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
          ชมรมคณิตศาสตร์ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูต้นแบบและครูที่มีผลงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
           สมาชิกชมรมคณิตศาสตร์ต่างร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมฯ
 

ข่าวย่อย
          เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ภาพ มนัญญา สมหนองบัว ข่าว

 


ฉบับที่ 469 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 179805 ครั้ง Your IP Address is 54.226.130.194
          ชมรมศิลปะเดินหน้ากิจกรรมต่อเนื่อง จัดประชุมปฏิบัติการทำคลังข้อสอบ ณ ร.ร.บรรหารวิทยา
 


          

 
           ชมรมวิชาการจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสู่ความสำเร็จตาม Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง
           นิทรรศการแสดงผลงานของครูต้นแบบและครูที่มีผลงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของชมรมวิชาการ

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
ชมรมศิลปะเดินหน้ากิจกรรมต่อเนื่อง จัดประชุมปฏิบัติการทำคลังข้อสอบ ณ ร.ร.บรรหารวิทยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2558
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
คณะจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
ประธานเขตคุณภาพฯ ผู้บริหาร คณะครู ในเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง เข้มแข็ง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำเสนอ “วาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2” และ “Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ปีการศึกษา 2558-2559)” ซึ่งเป็นทิศทางในการบริหารงานฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558
นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของ ร.ร.บ้าน กม. 80
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผอ.ร.ร.วัดใหม่พรหมสุวรรณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
นางสาวอรัญญา อุ่นทอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้อง มอบ "กระเป๋ายา" ให้กับ "หมอสอนอ่าน" กระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558
นางนภาภรณ์ อากาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตาม ร.ร.ในพื้นที่รับผิดชอบ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
โฉมหน้า "หมอสอนอ่าน" จาก ร.ร.บ้านหินเทิน
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/48 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า