รวมใจสู้ กู้ O-NET แผลงฤทธิ์
ชูผลสัมฤทธิ์ ปราจีน 2 ขึ้นยกแผง
 


               เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น เป็นที่น่ายินดีว่า ผลคะแนน O-NET ของปราจีนบุรี เขต 2 ในภาพรวมเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นมากถึง 7 กลุ่มสาระ จากทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ นับว่า ผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมีคะแนนเฉลี่ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 43.50 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 3.59 สังคมศึกษาฯ 47.67 เพิ่มขึ้น 14.05 ภาษาอังกฤษ 29.66 เพิ่มขึ้น 2.07 คณิตศาสตร์ 34.68 เพิ่มขึ้น 1.10 วิทยาศาสตร์ 39.83 เพิ่มขึ้น 7.73 ศิลปะ 43.66 เพิ่มขึ้น 0.86 การงานอาชีพฯ 55.57 เพิ่มขึ้น 7.43 ขณะที่สุขศึกษาฯ 50.66 ลดลง 5.90 ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว เป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวปราจีน 2 ที่ช่วยกันยกระดับผลการเรียนรู้ O-NET ตามแนวทาง รวมใจสู้ กู้ O-NET ของท่าน ผอ.เขต 2 ส่งผลให้คะแนนขึ้นยกแผงแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ของระดับเขตพื้นที่การศึกษากับระดับ สพฐ. พบว่า ในภาพรวมแนวโน้มการพัฒนาตนเองของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบกับ สพฐ. พบว่า มีแนวโน้มที่ดีกว่า (ปราจีนบุรี เขต 2 สูงขึ้น 3.86% ) ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมการพัฒนาของระดับประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 4 กลุ่มสาระ ขณะที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สูงขึ้นทั้งสิ้น 7 กลุ่มสาระ โดย 1 กลุ่มสาระที่คะแนนลดลงคือสุขศึกษาฯ ยังพบว่า ลดลงน้อยกว่าสัดส่วนของระดับประเทศอีกด้วย (ระดับประเทศลดลง 9.49%) สำหรับผลคะแนน O-NET ของระดับชั้น ม.3 ในภาพรวมเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 6 กลุ่มสาระ จากทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ผลคะแนน O-NET ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จะไม่สูงเท่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ แต่พบว่า คะแนนในปีนี้สามารถลดความห่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประเทศกับค่าเฉลี่ยของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงได้ทุกสาระ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการพัฒนา และสะท้อนถึงความตระหนัก ความพยายาม และความทุ่มเทที่ผ่านมาของชาวปราจีน 2 ทุกคนได้เป็นอย่างดี “เวลาเพียง 87 วัน ในการรวมใจสู้ กู้ O-NET พวกเราทำได้เท่านี้ ถือว่าดีมากแล้ว ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและครูอาจารย์ทุกคนที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ ปีการศึกษาหน้า สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศให้เป็นปีวัดผลเข้มแข็งจะใช้นโยบาย ผอ.ป.3 และดาวรุ่งมุ่งสู่ฝันเป็นตัวนำตาม Road map คาดว่า ปลายปีการศึกษา 2558 จะเป็นปีของปราจีนบุรี เขต 2 อย่างแน่นอน” ผอ. เขต 2 กล่าวในช่วงท้าย
          ปราจีน 2 ปล่อยแถวคาราวานนิเทศหวังผล ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
           คณะศึกษานิเทศน์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างมีความตระหนัก พยายาม และทุ่มเทอย่างเต็มที่ ส่งผลให้คะแนน O-NET ขึ้นยกแผง
 

ข่าวย่อย
          เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ภาพ/ข่าว

 


ฉบับที่ 436 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 150153 ครั้ง Your IP Address is 50.16.103.159
          ชาวปราจีน 2 รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ในการปรับกระบวนทัศน์ครูทั้งเขตฯ และร่วมประกาศแนวทาง "รวมใจสู้ กู้ O-NET"
 


          

 
           ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมแสดงพลังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
           ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสอบ O-NET ทุกเขตคุณภาพการศึกษา ต่างร่วมกันแบ่งปันความรู้ และติวเข้ม จนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจ

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558
ชาวปราจีน 2 รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ในการปรับกระบวนทัศน์ครูทั้งเขตฯ และร่วมประกาศแนวทาง "รวมใจสู้ กู้ O-NET"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมกิจกรรมวิชาการของนักเรียน ร.ร.บ่อทองวิทยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เยี่ยมชมกิจกรรมวิชาการของนักเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนชั้น ป.1-ป.3 ร.ร.บ่อทองวิทยา พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการพัฒนาการเรียนการสอน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบรับมอบข้อสอบจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้จัดทำข้อสอบ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานได้มอบซองบรรจุผลคะแนนการประเมินฯ ให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษากุญแจห้องมั่นคงเพื่อเข้าเก็บรักษาในห้องมั่นคงเป็นที่เรียบร้อย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ผอ.เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีจุดมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ให้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และสร้างการมีงานทำ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ผอ. เขต 2 ให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ขอให้พยายามทำข้อสอบและมีความพร้อมในการเข้าสู่สนามสอบอย่างเต็มที่
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2558
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/45 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า