พิธีรับมอบห้องสมุด
โรงเรียนบ่อทองวิทยา
 


               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ่อทองวิทยา นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ่อทองวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี ในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการการเรียนต่อไป
          
          
 

ข่าวย่อย
          มนัญญา สมหนองบัว ภาพ/ข่าว เชิญชวนท่านติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/prprachinburi2

 


ฉบับที่ 352 วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 89252 ครั้ง Your IP Address is 23.20.112.161
          พิธีเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุดโรงเรียนบ่อทองวิทยา
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
พิธีเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุดโรงเรียนบ่อทองวิทยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
นายอรรถนนท์ โบสุวรรณ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบโครงการฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รักษาราชการ ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ๓ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รักษาราชการ ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
นายคำแหง แก้วจุฑามณี ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/36 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า