ปราจีน 2 รับลูก สพฐ. ปฏิรูปการศึกษา
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1 ทั้งสังกัด
 


               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ทั้งรัฐและเอกชน จัดสอบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน ตามนโยบายของ สพฐ. ซึ่งกำหนดให้สอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการวัดความสามารถด้านการอ่านออก อ่านรู้เรื่องและเขียนได้ เน้นการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ตามนโยบาย “เด็กที่จบชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” ในการสอบดังกล่าว มีคณะจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ประจำเขตคุณภาพที่รับผิดชอบ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการสอบ และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ซึ่งพบว่า คณะครูได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบตามคู่มืออย่างจริงจัง เข้มแข็ง เพื่อให้ได้ผลการสอบที่เที่ยงตรง เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา ซ่อมเสริมการอ่าน เขียนแก่นักเรียนต่อไป ทั้งนี้ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ตามนโยบายของ สพฐ. ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวนโยบายตาม Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ปีการศึกษา 2558-2559) ที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้แล้วตามนโยบาย “ ผอ.ป.3” ซึ่งได้ดำเนินการปูพรม X-Ray การอ่านของนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 ขึ้นไปทุกคนในสังกัดทั้งรัฐและเอกชนอย่างเข้มข้น เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา
          นายอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และคณะ ติดตามการ สอบฯ นักเรียนชั้น ป.1 เขตคุณภาพพิเศษ (เอกชน)
           คณะครูได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบตามคู่มืออย่างจริงจัง เข้มแข็ง
 

ข่าวย่อย
          เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ภาพ มนัญญา สมหนองบัว ข่าว

 


ฉบับที่ 474 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 185954 ครั้ง Your IP Address is 54.163.12.26
          คณะศึกษานิเทศก์ประจำเขตคุณภาพที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการสอบ และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
 


          

 
           ผลการสอบจะเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาซ่อมเสริมการอ่าน-เขียนแก่นักเรียนต่อไป
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558
คณะศึกษานิเทศก์ประจำเขตคุณภาพที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการสอบ และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.เขต 2 กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 52 ท่าน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
นายพิชัยยุทธ์ ศรีฉ่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ร.ร.ในพื้นที่รับผิดชอบ และประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และคณะจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2558
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558
นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองมันปลา ติดตามการดำเนินกิจกรรม “ผอ.ป.3”
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
ชมรมศิลปะเดินหน้ากิจกรรมต่อเนื่อง จัดประชุมปฏิบัติการทำคลังข้อสอบ ณ ร.ร.บรรหารวิทยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2558
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
คณะจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
ประธานเขตคุณภาพฯ ผู้บริหาร คณะครู ในเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง เข้มแข็ง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำเสนอ “วาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2” และ “Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ปีการศึกษา 2558-2559)” ซึ่งเป็นทิศทางในการบริหารงานฯ
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/48 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า