ผอ. เขต 2 เข้าโรงเรียนเอกชน
ปลุกใจเด็กชั้น ป.6 กู้ O-NET
 


               เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยม ร.ร.เจียหมิน เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและความเพียรมานะพยายามในการสอบ O-NET โดย ผอ. เขต ได้พบผู้จัดการและ ผอ.ร.ร. ซักถามแลกเปลี่ยนวิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ โดยได้ให้กำลังใจคณะครูและได้เข้าเยี่ยมนักเรียนชั้น ป.6 เน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนพยายามตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา และตั้งใจในการทำข้อสอบ โดยขอให้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมพลังกันในการทำข้อสอบ เปรียบเหมือนนักกีฬาที่ทุกคนในทีมต้องมีความสามัคคี จึงจะสามารถชนะคู่แข่งขันได้
          
           นักเรียน ร.ร.เจียหมิน รวมพลังตามแนวทาง "รวมใจสู้ กู้ O-NET" เพื่อยืนยันถึงความพร้อมในการสอบ O-NET
 

ข่าวย่อย
          เชิดชัย เพลาวัน ภาพ มนัญญา สมหนองบัว ข่าว

 


ฉบับที่ 410 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 124878 ครั้ง Your IP Address is 54.145.238.55
          นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยม ร.ร.เจียหมิน สร้างกำลังใจและความมานะพยายามในการสอบ O-NET
 


          

 
           ผอ.เขต 2 เน้นย้ำให้นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน ตั้งใจอ่านหนังสือและทำข้อสอบ รวมพลังกันเปรียบเหมือนนักกีฬาที่ต้องมีความสามัคคีกันทั้งทีมเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 pri_2@obecmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยม ร.ร.เจียหมิน สร้างกำลังใจและความมานะพยายามในการสอบ O-NET
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้ชื่องาน “ตามรอยพ่อ...อย่างพอเพียง”
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557
นางสมสุข ค้ำชู นางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมชมการแข่งขัน และเป็นกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ โดยเน้นย้ำ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
ร.ร.วัดตันทารามได้ขอความอนุเคราะห์จากพระสงฆ์ในพื้นที่เป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอนในสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557
นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รอง ผอ. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ติดตามการเรียนการสอนตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 จัดงาน Grand Opening O-NET อย่างยิ่งใหญ่ หวังร่วมมือกันดึงคะแนน O-NET
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้เน้นย้ำ ให้ ผอ.ร.ร.และคณะครูทำงานร่วมกันเป็นทีม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคุ้นชินกับข้อสอบให้มากที่สุด
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
ผอ.ร.ร.วัดสารวนาราม เชิญกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เห็นความสำคัญของการสอบ O-NET และร่วมให้กำลังใจลูกหลาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557
นางนวลทิพย์ นาคพงษ์ นายสุทธิศักดิ์ ตันงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ร.ร.ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นรอบที่ 2
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/42 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า