.
 
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน พร้อบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นางคนึง พันธุ์เจริญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน บรรยายให้ความรู้พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องกับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
คณะวิทยากร ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
 
..